Privacy verklaring onderneming Passende Zorg Apeldoorn

Passende Zorg Apeldoorn, gevestigd aan Deventerstraat 51A, 7322 JJ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.passendezorgapeldoorn.nl
Deventerstraat 51A
7322 JJ Apeldoorn
mobiel: 06-33163906
email: passendezorgapeldoorn@gmail,com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Passende Zorg Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Passende Zorg Apeldoorn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Burgerservicenummer (BSN)
• Gegevens over uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Passende Zorg Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het opstellen van een Zorgovereenkomst
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Passende Zorg Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
• Passende Zorg Apeldoorn verwerkt gegevens over uw gezondheid, om optimaal zorg te kunnen verlenen.
Passende Zorg Apeldoorn vraagt altijd uw toestemming voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Passende Zorg Apeldoorn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Passende Zorg Apeldoorn gebruikt de volgende computerprogramma’s:
• Microsoft Office 365
• Beveiligingssoftware met anti virus scanner
• Gmail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Passende Zorg Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Personalia: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Adres: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
BSN: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Woonplaats: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Telefoonnummer: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Geboortedatum: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Zorgdossier: Bewaartermijn: zolang als wettelijk verplicht. 15 jaar
Bankrekeningnummer: Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Facturen van verleende diensten: Bewaartermijn: 7 jaar : Verplichting Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Passende Zorg Apeldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend in opdracht van de cliënt indien dit nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst. Passende Zorg Apeldoorn vraagt altijd uw toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Passende Zorg Apeldoorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar passendezorgapeldoorn@gmail.com  

Passende Zorg Apeldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Passende Zorg Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Passende Zorg Apeldoorn.nl.
Passende Zorg Apeldoorn heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware: een virusscanner
• Afsluitbare dossierkast
• PC met wachtwoord
• Externe harde schijf voor back-up gegevens beveiligd met wachtwoord